Konsultaciju laikas
Reklama
Krepšelis - 0,00 €

Jūsų krepšelis tuščias.

Grįžti į ankstesnį puslapį

Druskos valiklis Salt Away, 1000 ml

9,00 €
SKU: C-800-0007

Būsena: Prekyboje

Trumpas aprašymas

Skirtas baltų kalkių bei druskų dėmių valymui nuo plytinų, klinkerio, mūro, tinkuoto ar kito mineralinio paviršiaus. Valikliu galima valyti fasadų, klinkerio, terasų bei kitus mineralinius paviršius. Paviršius gali būti valomas slėginiu vandens purkštuvu ar užpylus ant paviršiaus ir šveičiamas su šepečiu.
SKU: C-800-0007
Į krepšelį

Detalės

Svarbios pastabos: valiklis gali paveikti paviršiaus spalvą - prieš naudojant viso paviršiaus valymui, išbandykite produkto veikimą mažesniame plote. Bituminius paviršius reikia po valymo nuplauti ne vėliau kaip po 5 min. Salt Away valiklis turi būti visada nuplaunamas su vandeniu prieš jam išdžiūstant. Negalima naudoti valiklio saulėkaitoje. Patekus valikliui ant metalinių, plastikinių, bituminių paviršių, vejos ar augalų, reikia nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens. Negalima naudoti produkto, jei aplinkos ar valomo paviršiaus spalva yra žemesnė nei 10°C. Paviršiaus paruošimas: prieš valymą paviršius turi būti švarus ir sausas, samanos, dumbliai bei apnašos turi būti kruopščiai pašalintos, paviršius nuplautas ir visiškai išdžiovintas. Paviršiaus valymas: sausi porėti paviršiai prieš valymą turi būti sudrėkinti. Valikliu padengiamas visas valomas paviršius, valiklio perteklius turi būti išsklaidytas po visą paviršių. Padengtas valiklis paliekamas reaguoti su paviršiumi 5-10min., po to paviršius nuplaunamas su vandeniu (stipriai dėmių pažeistas paviršius plaunant vandeniu šveičiamas su šepečiu). Techniniai duomenys: išvaizda – žalsvai/gelsvas skystis; tankis - 1.08g/cm³,; pH – 2.0-4.0; kvapas – specifinis rūgštus; sąnaudos – 8-10m²/1ltr (tiesiogiai priklauso nuo apdorojamo paviršiaus bei užterštumo). Įrankių priežiūra, sandėliavimas: prieš įrankių valymą nuo jų reikia pašalinti produkto likučius. Iš karto po darbo įrankiai plaunami su vandeniu. Sandėliuoti vaikams neprieinamoje vietoje. Produktas sandėliuojamas originalioje pakuotėje +5ºC - +25ºC temperatūroje, gerai ventiliuojamoje aplinkoje. Saugoti nuo šalčio ! Produktas geriausias naudoti – iki 12 mėn. nuo pagaminimo datos. Rizikos ir saugos duomenys: R51/53 - toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus; R65 - kenksminga prarijus, gali pakenkti plaučius; R66 - pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą; R67 - garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą; S2 - saugoti nuo vaikų; S29 - neišpilti į kanalizaciją; S51 - naudoti tik gerai vėdinamose vietose; S61 - vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais); S62 - prarijus neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę; S36/37/39 - dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Papildoma informacija

SKU C-800-0007
Prekinis ženkas Ne